กรุณากรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชน
และรหัสนสิตเพื่อเข้าสู่ระบบ
เลขบัตรประจำตัวประชาชน :
รหัสนิสิต :
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบ
คำชี้แจง ในการเข้าสู่ระบบ
1.ระบุเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก ของท่านในช่องเลขบัตรประจำตัวประชาชน ห้ามมีช่องว่าง ตัวอย่าง 1234567890123
2.ระบุรหัสนิสิตของท่านในช่องรหัสนิสิต กรอกตัวเลขไม่เว้นวรรค ตัวอย่าง 51010812000 แล้วจึงคลิกที่ปุ่ม “Login
 
สำหรับนิสิต
ข้อปฏิบัติ และคู่มือการใช้งาน
ตรวจสอบและปรับปรุงแบบสอบถาม
พิมพ์ใบยืนยันการตอบแบบสำรวจฯ
มีปัญหาการใช้และบันทึกข้อมูล
สำหรับเจ้าหน้าที่
เจ้าหน้าที่
สถานะการตอบแบบสำรวจฯ
รายงานผลการสำรวจ
รายงานการวิเคราะห์ข้อมูลการมีงานทำของบัณฑิต ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รุ่นปีการศึกษา 2552
ผลก.พ.ร. ปี พ.ศ.2552
ภาวะการหางานทำของบัณฑิต
ประเภทงานที่ทำ
การทำงาน ตรง/ไม่ตรง สาขาที่สำเร็จ
รายได้ต่อเดือน
เว็บไซต์น่าสนใจ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 

หากมีปัญหาในการใช้งานระบบ ติดต่อ กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี โทร. 086-2302827
E-mail & MSN : plan.msu@gmail.com     มหาวิทยาลัยขอความร่วมมือในการกรอกแบบสำรวจภาวะการหางานทำของบัณฑิตให้สมบูรณ์ถูกต้องตามความเป็นจริง เพื่อประโยชน์สำหรับบัณฑิตและมหาวิทยาลัย โดยขอขอบคุณในความร่วมมืออย่างดียิ่งของบัณฑิตทุกท่าน

 

   ด่วนที่สุด !!! นิสิตที่สำเร็จการศึกษาที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร รุ่นปีการศึกษา 2556-2557 ในวันอังคารที่ 3 ธันวาคม 2557 ให้กรอกข้อมูลภาวะการหางานทำของบัณฑิต ภายในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2557  
   นิสิตที่สำเร็จการศึกษาในเดือนธันวาคม 2556 - 31 ตุลาคม 2557 สามารถเข้าตอบแบบสำรวจฯ ได้แล้วค่ะ  
   หากมีปัญหาในการใช้งานระบบ ติดต่อ กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี โทร. 080-4100149 หรือ 043-754333 ต่อ 1335,1336 E-mail : plan.msu@gmail.com
   ขอความอนุเคราะห์ นิสิตที่สำเร็จการศึกษาผู้ที่ขึ้นทะเบียนรับพระราชทานปริญญาบัตรประจำปี 2557 เข้ากรอกแบบสำรวจภาวะการหางานทำ โดยบัณฑิตจะต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนสมบูรณ์(ดูรายละเอียดเอกสารที่ได้แนบมาพร้อมนี้) ทั้งนี้เพื่อลดขั้นตอนการกรอกแบบสำรวจในวันรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2557  
  บัณฑิตสามารถติดตามข่าวสารเกี่ยวกับพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2557 ได้ที่ http://activity.msu.ac.th/congratulations/
   
"; echo "

"; echo "Web Browser ที่ใช้อาจจะไม่ Support การทำงานของระบบ การประมวลผลจะต้อง Support ActiveX, Java Script, Session

"; echo "สามารถ Download Web Browser เพื่อทำการติดตั้งลงเครื่องได้ที่นี้

\"\" Internet Exploer, \"\" Google Chrome"; echo ""; echo "
"; } ?>